husheric

andzrev@ anyqan   arcunq e maqrel….

Реклама

Կրթահամալիրի մասին

Կրթահամալիրը Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույնն է իր ուսուցման ձևով և կրթական մակարդակով: Այստեղ յուրաքանչյուր երեխա ազատ է իր որոշումների և կարծիքի արտահայտման մեջ: Այստեղ երեխաները ստանում են գեղագիտական,ֆիզիկական և գաղափարական բարձրակարգ դաստիարակություն և մեծանում են ազատ Հայաստանի ապագա կերտողներ…